Hoe zit het nu , de laatste veranderingen voor de Auto rijbewijs

                        De Auto pagina
  van Rijschool Stroosma
 
                         B schakel in een Audi A3  
                                     Afbeelding invoegen

 
                         B automaat in een Nissan Leaf 100% elektrische auto
                         Afbeelding invoegen                                                        
 
Hoe haal je, je autorijbewijs:                   
Je bent 16,5 jaar en je doet mee aan 2 to Drive: zie deze pagina.    Afbeelding invoegen                
Je bent 18 jaar of ouder en je gaat praktijk rijlessen doen bij de rijschool. De theorie leer je zelf online, uit een studieboek en/of cd-rom.
De rijschool kan je helpen met aanvragen van het theorie examen, zie  De theorie pagina  of je kan het zelf regelen met je digid op mijn cbr.nl.
Op dit moment kan je nog kiezen voor het oude model theorie examen of het nieuwe stijl theorie examen.
Het nieuwe theorie examen verloopt zo: ( hier de film van het CBR)  
                                                                                                                        
                                                                                                              
 
Wanneer je, je theoriecertificaat hebt mag je gaan lessen, als je bijna klaar bent voor het examen.
Dan kun je een ttt ( tussentijds toets ) (praktijk) doen.  
Vraag erna bij de Rijschool (hier de film van het CBR)   
                                                                                                                         
                                                                                                               
 
De tussentijdse toets (ttt) is een rijexamen op ongeveer 3/4 van de rijopleiding.
Met dit examen lijkt heel veel op een "echt" praktijkexamen dan heb je al beetje een indruk hoe het er aan toe gaat met het "echte" examen, zodat je dan minder nerveus bent. 
 
Je kunt vrijstellingen verdienen voor de bijzondere verrichtingen:
-omkeren. (omkeer opdracht) 3 mogelijkheden 
-parkeren. (parkeeropdracht) 4 mogelijkheden 
-recht achter uit rijden. 
Dat betekent dat de examinator je hierop tijdens het praktijkexamen niet meer beoordeelt.
Je verdient de vrijstelling alleen voor het eerstvolgende praktijkexamen, bij de een eventueel tweede examen(herexamen )
geldt deze vrijstelling niet meer.
Slaag je niet, dan moet je bij je herexamen wel weer de bijzondere verrichtingen doen.

De praktijk:
Wij werken met leskaarten waar bijgehouden wordt in welke fase je bent in je praktijk.
Hier wordt na iedere les ingevuld, wat je gehad hebt, waar je nog aan moet werken en wat nog moet doen.                                                                                                                                                             
                                     Het praktijkexamen: 
 
        
               
                                                                                       .     
Dan wordt het tijd voor het praktijk examen. ( hier de film van het CBR)                                                         

Voordat je examen doet, vragen we je om het formulier ‘Eigen verklaring’ in te vullen.                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                             
        
Deze eigen verklaring kost 39,30 bij het CBR aan te vragen, en de vragen gaan over je gezondheid, deze moet je zelf via je digi-d invullen bij CBR.NL .  
Het formulier ‘Zelfreflectie’.  Afbeelding invoegen  Vul dit van tevoren alvast in.
Na het praktijkexamen bespreek je dit formulier met je examinator. 
Als je eerder een tussentijdse toets hebt gedaan: het adviesformulier van de tussentijdse toets
Hierop staat of je vrijstellingen hebt.
Als een examinator na afloop van je examenrit twijfel heeft over een bepaald examenonderdeel, kan hij het advies over dat onderdeel tijdens de toets meenemen bij de beslissing of je geslaagd bent.

Op het parkeerterrein

-Op het parkeerterrein doe je een ogentest.

-Je leest het kenteken van een stilstaande auto op ongeveer 25 meter afstand.

-Als voorbereiding op de rit stelt de examinator jou enkele vragen over de auto.

-Bijvoorbeeld over het checken van de motorvloeistof of de lampjes op het dashboard ,dus in de auto of buiten de auto

De examenrit

De examenrit duurt ongeveer 35 minuten

Je rijdt voor een deel zelfstandig naar een bepaalde bestemming, dit doe je met behulp van een navigatiesysteem.

Voor het grootste deel rijd je op aanwijzingen van de examinator.

Die kijkt of je veilig en zelfstandig rijdt.

Daarbij let hij onder meer op de beheersing van de auto, kijkgedrag en voorrang verlenen.

Dat geldt voor alle zeven examenonderdelen. 

De 7 tips op een rij:
Tijdens het praktijkexamen word je beoordeeld op je verkeersinzicht en zelfstandig rijden, gevaarherkenning, file rijden en milieubewust rijgedrag.
De eigen verantwoordelijkheid van de beginnende bestuurder staat centraal..           

-En het doen van de bijzondere verrichtingen (zie uitleg hieronder )


Bijzondere verrichtingen.

Deze word duidelijk verteld aan leerling verteld/aangegeven wat de examinator wil zien.  

Zo weet je als leerling/kandidaat nóg beter wat er van je verwacht wordt.

Je zal dus niet meer de vraag krijgen om ergens in te parkeren, maar krijgt echt specifiek te horen of je moet fileparkeren of moet parkeren in een vak haaks of schuin of achteruit of voorruit .

Het vernieuwde rijexamen kent een aantal bijzondere verrichtingen:

Omkeeropdracht:   b.v. keren 3 x steken, 180 graden draai, bocht achter uit.

                         Al rijdende krijgt de kandidaat te horen dat hij de weg in tegenovergestelde

                                      richting moet gaan volgen.

                         De kandidaat kiest zelf de plaats en waar hij omkeert. Dit kan d.m.v. een halve draai, steken

                         of een bocht achteruit.

                         Kandidaat moet laten zien dat hij op basis van een goede inschatting van de
                                     verkeerssituatie tot een adequate oplossing komt.

Parkeeropdracht:   file parkeren ,(achteruit file ,vooruit file ,vak parkeren achteruit , vak vooruit parkeren) 

                         De examinator kan kiezen voor een parkeeropdracht in een straat of een parkeerterrein.

                         Hierbij krijgt de kandidaat b.v.de opdracht om de auto zo dicht mogelijk bij een opgegeven locatie

                         te parkeren. Bijvoorbeeld de ingang van een winkelcentrum.

                         De kandidaat bepaalt zelf waar deze de parkeeropdracht uitvoert wordt.

• Achteruit rijden:     Recht achteruit rijden 20 meter. 

    • Stopopdracht:      Stopopdracht en weer wegrijden. 

                             De kandidaat moet zo kort mogelijk achter een ander voertuig stoppen, om

                      aansluitend vooruitrijdend weer aan het verkeer deel te nemen.

                             Dit kan zowel aan de linker als rechterzijde van de rijbaan. Belangrijk is dat de kandidaat

                      een juiste inschatting heeft van de lengte van de neus van de auto.

• Op een helling wegrijden. Tijdens het examen kan tijdens de rit voorkomen dat de auto op een licht stijgende

                           helling stil komt te staan, dit is ook een examen eis om dit goed uit te voeren zonder

                                   de auto achteruit te laten rollen. Dit telt ook mee als bijzondere verrichting en telt mee

                          voor de examen uitslag.  

    Ben je geslaagd?

Dan kun je ná de examen dag je rijbewijs aanvragen bij de gemeente waar je woont.

Ben je gezakt?

Van de examinator hoor je waar je nog aan moet werken voor de volgende keer. Op het uitslagformulier kun je dat terugzien. Dit kun je samen met je instructeur bespreken. Begin zo snel mogelijk weer met lessen als voorbereiding op het herexamen. Dat verloopt hetzelfde als het eerste examen.

Alleen als je binnen 5 jaar 4 keer of vaker bent gezakt voor je rijexamen, gaat het anders.

Dan krijg je elke volgende keer een speciaal examen.

Langer wachten na afgebroken examen

Als de examinator je rijexamen afbreekt vanwege verkeersgevaarlijk gedrag, krijg je te maken met een langere wachttijd.

Dan kun je pas na 6 weken herexamen doen bij het CBR, om je rijvaardigheid op peil te brengen.

Normaal is de verplichte wachttijd 2 weken als je bent gezakt.

 

                              

 

 

 

 algemene voorwaarden rijschool stroosma : Algemene leverings voorwaarden . RIJSCHOOL STROOSMA.docx

  . Rijschool Stroosma  gaat zorgvuldig met uw gegevens om , volgens de  Algemene Verordening Gegevensbescherming  en het Formulier Privacy beleid op   de pagina Bestanden en Downloads                                       staan.                                

 
https://accounts.google.com/VE?service=analytics&c=CLbbx9zXn_qK8wEQjKWYvOXOxKryAQ&hl=nl