tarieven CBR 2017

 Examen Tarieven CBR  2019

Dit zijn de kosten van het CBR, dit zijn prijzen exclusief de kosten voor of tijdens of na het examen van de rijschool.
Gebruik lesauto, lesmotorfiets , en lesbromfiets en  dergelijke zijn hier niet bij inbegrepen.
En de eventuele administratie kosten die gerekend worden door de rijschool voor het aanvragen van een examen zijn hier niet bij inbegrepen.
Over de tarieven van het CBR wordt geen btw verrekend. of de kosten van de rijschool wel.

Medisch

Gezondheidsverklaring (voor Verklaring van geschiktheid) € 37,80

Versturen per post van Gezondheidsverklaring € 10,00

Theorie-examen

Motor (A), personenauto (B) en bromfiets/brommobiel (AM) € 33,00

Examen met tolk en individueel begeleid theorie-examen

motor (A), personenauto (B), bromfiets/brommobiel (AM) € 87,45

Individueel begeleid theorie-examen T-rijbewijs € 96,60

Toeslag theorie-examen engels € 5,50

Toeslag avond/weekendtarief € 4,50

Toeslag theorie-examen extra tijd € 10,50

Onbenutte theorie-examenreservering per slot € 10,55

Praktijkexamen

Bromfiets (AM2) € 112,00

Brommobiel (AM4) € 104,00

Motor voertuigbeheersing (A, A1, A2) € 63,00

Motor verkeersdeelneming (A, A1, A2) € 112,00

Personenauto (B) € 108,00

Personenauto faalangst (B) € 152,00

Personenauto met aanhangwagen (BE) € 108,00

T-rijbewijs (T) € 247,60

T-rijbewijs faalangst (T) € 256,90

Toeslag spoedbehandeling € 21,05

Toeslag afroep-praktijkexamen motor (A), personenauto (B),

personenauto met aanhangwagen (BE) € 21,05

Administratiekosten restitutie

Theorie-examen € 6,75

Praktijkexamen € 21,05

Nader onderzoek rijvaardigheid € 21,05

Duplicaat

Theoriecertificaat € 21,05

Tussentijdse toets

Motor verkeersdeelneming (A, A1, A2) € 112,00

Personenauto (B) € 108,00

Personenauto met aanhangwagen (BE) € 108,00

Rijopleiding in Stappen: praktijkexamen personenauto (B)

Toets 3/tussentijdse toets € 108,00

Praktijkexamen personenauto (B) € 108,00

Tarieven nader onderzoek rijvaardigheid

Bromfiets (AM2)/Brommobiel (AM4) € 126,00

Motor verkeersdeelneming (A, A1, A2) € 129,00

Personenauto (B) € 125,00

Personenauto faalangst (B) € 152,00

Personenauto met aanhangwagen (BE) € 125,00

Vrachtauto (C, C1) en vrachtauto met aanhangwagen (CE, C1E) € 212,30

Bus (D, D1) en bus met aanhangwagen (DE, D1E) € 212,30

Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming (A, A1, A2) € 129,00

Tussentijdse toets personenauto (B) € 125,00

Tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen (BE) € 125,00

Toeslag spoedbehandeling € 21,05

Toeslag afroep praktijkexamen € 21,05

                        

Tarieven divisie CCV

 

Theorie-examen

T-rijbewijs (T) € 42,15

RV1 (verkeer & techniek meerkeuzevragen) € 33,85

R2 en V2 (administratie meerkeuzevragen) € 34,55

V3 (administratie case studies) € 39,05

RV1 Light € 31,55

RV1 Plus € 25,75

Praktijkexamen

Vrachtauto (C, C1) en vrachtauto met aanhangwagen (CE, C1E) € 2112,30

Bus (D, D1) + bus met aanhangwagen (DE, D1E) € 212,30

Toeslag spoedbehandeling vrachtauto (C, C1) en vrachtauto

met aanhangwagen (CE, C1E) € 21,05

Toeslag spoedbehandeling bus (D, D1) en bus met

aanhangwagen (DE, D1E) € 21,05

Administratiekosten restitutie

Theorie-examen € 21,05

Praktijkexamen € 21,05

Tarieven divisie Rijgeschiktheid

Korte cursus over alcohol en verkeer (LEMA)

opleggen maatregel € 400,00

uitvoering maatregel € 225,00

Cursus over alcohol en verkeer (EMA)

opleggen maatregel € 400,00

uitvoering maatregel € 600,00

Cursus over gedrag en verkeer (EMG)

opleggen maatregel € 400,00

uitvoering maatregel € 780,00

1e onderzoek alcohol en drugs*

opleggen maatregel € 400,00

uitvoering maatregel € 792,00

wegblijftarief € 565,00

2e onderzoek alcohol en drugs*

uitvoering maatregel € 738,00

wegblijftarief € 565,00

* Tarieven van medisch specialisten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
  

 Dit zijn alleen de kosten van het CBR.
 voor alle actuele prijzen kunt dit vinden op cbr.nl
.Alle prijzen zijn onder voorhoud / schrijf en typfouten.    
 
 In deze prijzen zitten niet de kosten van de rijschool, tijdens examen of voor of na het examen.
     
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Alle prijzen en zijn onder voorbehoud van wijzigingen ,schrijf en typfouten. De rijschool houdt het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen in prijzen op de site e.d.  
https://accounts.google.com/VE?service=analytics&c=CLbbx9zXn_qK8wEQjKWYvOXOxKryAQ&hl=nl