wat moet je weten voor je Theorie examen

De theorie pagina .

 van Rijschool Stroosma 

 

 Afbeelding invoegen   Afbeelding invoegen           
                                                                                           

             Afbeelding invoegen

Het  Theorie examen voor Auto / Motor / Bromfiets, wordt bij het nieuwe type examen in 1 lokaal gegeven allemaal in één keer.                            
 
Theorie-examen personenauto.

Het nieuwe theorie examen, hoe werkt dit? Zie hier de film van het CBR: 
                                                                                                                             
Iedereen in het klaslokaal krijgt een eigen theorie examen, voor auto, motor en bromfiets. Alle examens zitten door elkaar. 
Ook bij het theorie-examen komen thema’s als verkeersinzicht en gevaarherkenning aan de orde.
Om het aantal ongevallen onder beginnende bestuurders terug te dringen, wordt er ook in het theorie-examen aandacht besteed aan gevaarherkenning.
  
Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen:
Onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen).
- Onderdeel over verkeersregels (30 vragen).
- Onderdeel over verkeersinzicht/risico’s (10 vragen).
 
Van de 25 vragen gevaarherkenning moeten er 12 vragen goed beantwoord zijn.
Van de overige 40 vragen moeten er minimaal 35 vragen goed beantwoord zijn.
Het examen bestaat uit ja/nee en meerkeuze vragen. Er zijn ook vragen waar u zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe u zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).
                          
Wat moet u meenemen naar het theorie-examen personenauto B:
- Je mag enkel deelnemen aan het theorie-examen met een wettelijk toegestaan, geldig, eigen
  identiteitsbewijs.
- De oproepkaart.
 
Let op!
Je hebt een DigiD nodig om een theorie-examen Auto te reserveren.
Een DigiD aanvragen is gemakkelijk en gratis, maar kan vijf dagen duren.
Houdt daar rekening mee. 
 
Rijschool Stroosma kan ook een theorie examen aanvragen voor u !   
 
Als u het vereiste niet bij u heeft, of als u niet op tijd op het examencentrum bent, kunt u niet deelnemen aan het theorie-examen. U krijgt het door u betaalde examengeld niet terug.
Het theorie examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting.
 
-Theorie-examen extra tijd: in het Nederlands: € 37,00 + toeslag extra tijd € 12,)
Je hebt DigiD nodig om een theorie-examen B te reserveren.  
Heb je een Dyslexie of doe een theorie examen met extra tijd ?
Dan kun je een teruggave verzoek doen bij het CBR.
Dan kun je binnen 14 dagen na afloop van je examen de    toeslag terugvragen.
Stuur de dyslexieverklaring met dit formulier mee . Afbeelding invoegen
                            
Het nieuwe theorie examen ook voor Motor A1, A2, A,
Hoe werkt dit (zie hier de film van het CBR): Afbeelding invoegen
 
U moet ongeveer een half uur voor aanvang van het theorie examen aanwezig zijn. 
   
Wat moet u meenemen naar het theorie-examen motorfiets A1/A2/A:
- Je mag enkel deelnemen aan het theorie-examen met een wettelijk toegestaan, geldig, eigen
  identiteitsbewijs.
- oproepkaart.                                      
- Je krijgt eerst uitleg van een medewerker CBR (oude examen ) of via scherm (nieuwe examen).
- Er kan nog op sommige plaatsen nog het oude theorie examen  gedaan worden.

- Daarna begint je examen, je krijgt 50 vragen: meerkeuzevragen, ja/nee-vragen en

- Je moet 44 vragen of meer goed hebben.                                                                

- Je  ziet per vraag een bepaalde verkeerssituatie op een grote tv-monitor. Je moet je dan

 voorstellen dat jij de bestuurder bent van de motorfiets.

- Het theorie-examen toetst je kennis van de verkeersregels.
- Natuurlijk komen ook verkeersinzicht, verantwoord rijgedrag, milieu en voertuigtechniek aan bod.
- Je theoriecertificaat blijft een jaar en zes maanden geldig. 

                                                         
Let op! 
Je hebt een DigiD nodig om een theorie-examen Motor  te reserveren.
Een DigiD aanvragen is gemakkelijk, en gratis, maar kan vijf dagen duren.
Houd daar rekening mee.   
Heb je een Dyslexie of doe een theorie examen met extra tijd ?
Dan kun je een teruggave verzoek doen bij het CBR.
Dan kun je binnen 14 dagen na afloop van je examen de    toeslag terugvragen.
Stuur de dyslexieverklaring met dit formulier mee . Afbeelding invoegen
 
Rijschool stroosma kan ook een theorie examen aanvragen voor u!     
                         
Het nieuwe theorie examen ook voor Bromfiets AM.

Wil je, je bromfietsrijbewijs halen? Dan doe je eerst theorie-examen.
Als je bent geslaagd kun je rijles bij een rijschool nemen.
Je krijgt je rijbewijs zodra je met succes een praktijkexamen aflegt bij het CBR.
Je mag al vanaf 15,5 jaar theorie-examen doen.
Vanaf 16 jaar mag je rijlessen volgen en praktijkexamen doen.
Met een geldig Nederlands autorijbewijs (categorie B) of motorrijbewijs (categorie A) heb je geen apart bromfiets rijbewijs nodig.
Je  hoeft dan geen examens te doen.

Tip: als je zo snel mogelijk na je zestiende verjaardag bromfiets wilt rijden, haal dan ongeveer twee maanden daarvoor je theorie-examen.
Hierdoor kan je rijschool je beter helpen om op je zestiende verjaardag of vlak daarna je praktijkexamen te doen.

Je hebt DigiD nodig om een theorie-examen AM  te reserveren.  
Heb je een Dyslexie of doe een theorie examen met extra tijd ?
Dan kun je een teruggave verzoek doen bij het CBR.
Dan kun je binnen 14 dagen na afloop van je examen de    toeslag terugvragen.
Stuur de dyslexieverklaring met dit formulier meeAfbeelding invoegen
 .
  
Rijschool Stroosma  gaat zorgvuldig met uw gegevens om , volgens de  Algemene Verordening Gegevensbescherming  en het Formulier Privacy beleid op   de pagina Bestanden en Downloads staan.     
   

https://accounts.google.com/VE?service=analytics&c=CLbbx9zXn_qK8wEQjKWYvOXOxKryAQ&hl=nl