A.V.B en A.V.D examens    

 


Afbeelding invoegen      

Kwaliteitslabel
Van je rijbewijs heb je een leven lang plezier. Maar je moet het wel eerst halen je rijbewijs. Kies je voor de goedkoopste?, Of wil je liever kwaliteit tegen een goede prijs? 
Je gaat rijden op een Honda CBF 600N of CBF 600 Deze motoren zijn in het A2 en A rijbewijs aanwezig. Deze zijn te verlagen, en er zijn buddyseat aanwezig om ze nog lager te kunnen maken als standaard. Ook zijn deze motoren voorzien van handvat verwarming, voor de koude weersomstandigheden. Evenals de kleding die gratis te leen is, (deze worden behandeld na gebruik volgens Corona maatregelen) 
Afbeelding invoegen         
 

Kies voor een KNMV rijinstructeur
 
    
 
A1, A2, A, A code 80

Het type rijbewijs dat u kunt halen, hangt af van het vermogen van de motor, uw leeftijd. 
A1
Is voor de lichtste motor. Vanaf 18 jaar mag u hiervoor examen doen (vanaf 17)jaar praktijkles. U moet dan zowel een theorie- als 2 praktijkexamens AVB en AVD afleggen. Het praktijkexamen bestaat uit een onderdeel AVB en een onderdeel AVD.                         A2
Is voor de middelzware motor, rijles vanaf 20 jaar mag u hiervoor praktijkexamen doen,theorie vanaf 17 jaar, 2 praktijkexamens AVB en AVD. Rijles vanaf 20 jaar (let op: per 31 dec. 2013 mag je vanaf 19 jaar rijles (volgen). U heeft geen theorie nodig mits u 2 jaar uw A1 rijbewijs bezit.                       
A                      
Is voor de zware motor, rijles vanaf 22 jaar. U heeft geen theorie nodig mits u dan minstens 2 jaar een rijbewijs hebt. Geen theorie nodig, 1 combi-examen voor A doen. Dan moet u minstens 24 jaar zijn, u moet dan een theorie- en praktijkexamen. Het praktijkexamen bestaat in dat geval uit een examen AVB en AVD.
A code 80          
Leeftijd vanaf 21 jaar examen doen, op een zware motor AVB en AVD en theorie-examen. Men krijgt dan het rijbewijs en mag 2 met max vermogen van 35 kw rijden. Dan na 2 jaar kan deze worden omgezet bij het gemeentehuis naar vol vermogen.            
En dan ben je in  bezit van een A onbeperkt motorrijbewijs zonder nog examen hoeven te doen.   
 
Let op:
aandachtpunt wanneer men tussen 21 en 24 jaar oud is, moet men eerst geslaagd zijn voor theorie examen motor voordat men mag gaan lessen AVB en AVD. De auto theorie geldt dan niet, dit is de regelgeving (wet) nog niet gewijzigd. Daarin staat dat men onder de 24 jaar niet op een zware categorie motor mag rijden                                         
 
Oplossing:
als men de theorie nog niet gehaald heeft ) om de eerste lessen op een A2 motorfiets te doen, totdat men voor motor theorie geslaagd is ( dit is alleen voor A code 80 leeftijd 21 tot 24). De motors zijn hetzelfde, CBF 600n, alleen de motorfiets heeft een ander vermogen.                    
Dit geld niet voor het A2 rijbewijs motor, daar mag men wel beginnen met lessen, omdat daar het theorie van de auto rijbewijs voldoende is voor het AVB gedeelte. Dus zal zeer waarschijnlijk het A2 rijbewijs binnen een paar jaar verdwijnen, en de meeste mensen met hun 21 jaar gaan voor het A onbeperkt met een code 80. Die na 2 jaar vervalt als men deze laat verwijderen bij het gemeentehuis. Dan is men automatisch in het bezit van een onbeperkt motorrijbewijs A, zonder nog verder examen te doen.

 
                                                                           Voertuigbeheersing: AVB                                       
Om je te beschermen, is de volgende kleding nodig tijdens toets en examen:
Beschermende kleding:                                     
 • Een goedgekeurde motorhelm.
 • Bij voorkeur oogbescherming zoals een helmvizier of bril.
 • Hoge schoenen of laarzen die de enkels bedekken en beschermen.
 • Handschoenen die de hand en pols volledig bedekken en beschermen.
 • Een broek die je benen volledig bedekt en beschermt.
 • een jas, die het bovenlichaam en de armen volledig bedekt en beschermt.
 • jas, broek, handschoenen, helm, laarzen zijn gratis te leen bij de rijschool Stroosma.
 • Bijna alle kledingmaten zijn aanwezig op de rijschool. 
Bij Rijschool Stroosma is het verplicht goede motorkleding (dit wordt beoordeelt door instructeur) te dragen, (helm, jas, broek, laarzen, handschoen dit mag men zelf meebrengen, of kan men lenen bij de rijschool (gratis)                                                                       
                                                                                   A.V.B. examen. 
Bij het examen A.V.B heeft men een geldig autorijbewijs nodig (dit geldt alleen voor A.V.B  examen als men nog geen theorie heeft) of je bent geslaagd voor je motortheorie. 
Je kunt beginnen met voertuigbeheersing ( bijzondere verrichtingen ), dit gebeurt op een afgesloten terrein. Er zijn er 12 stuks verdeelt over 4 clusters:
Hier legt Arjan het uit via een filmpje hoe de bijzondere verrichtingen gedaan moeten worden ( met dank aan de KNMV en Arjan). 
 
Cluster 1
Lopend achteruit parkeren (verplicht tijdens examen)
               
Het eerste cluster bestaat uit de oefening achteruit parkeren.     
In de deze verplichte  oefening  loop je  aan de rechterzijde van de rijbaan met de motor aan de hand.
Daarna parkeer je de motor achteruit in een denkbeeldig parkeervak ​​en zet per de motor op de standaard.
Vervolgens haal je de motor weer van de standaard en loop je naar rechts het parkeervak ​​uit.

        Afbeelding invoegen

 
Cluster 2
Langzame slalom. (verplicht tijdens examen) 
                 
De verplichte oefening in het tweede cluster is de langzame slalom. Er geldt geen richtlijn voor de snelheid. Gezien de geringe afstand tussen de pylonen ligt een stapvoets tempo voor de hand. Het gebruik van een slippende koppeling is bij deze oefening verplicht. Van belang is verder de combinatie van juiste bediening, langzaam rijden en het behouden van de balans.
Dit alles doe je natuurlijk zonder de pylonen aan te raken!
 
     Afbeelding invoegen
 
Denkbeeldige acht.
Met deze oefening laat je zien dat je een complete (denkbeeldige) acht kunt rijden in een rechthoekig kader. Je rijdt met trekkende motor en houdt daarbij een gelijkmatige snelheid aan. Je mag naast je voetrem eventueel ook een slippende koppeling gebruiken.

     Afbeelding invoegen                                                                                                                 

Halve draai. (links- of rechtsom)
Als de examinator voor deze oefening kiest, dan rijd je met licht trekkende motor op een denkbeeldige rijbaan. Na de tweede pylon maak je in één vloeiende beweging een halve draai naar links of rechts. Je blijft bij de halve draai binnen de aangegeven pylonen. Dit is een gemarkeerd vlak van vier bij zes meter. Je rijdt dan terug naar het startpunt. Het gebruik van de voetrem en een slippende koppeling is toegestaan.

     Afbeelding invoegen

 

Stapvoets rijden(rechtdoor rijden ) 
Hier is het de bedoeling dat je naast de lopende examinator blijft rijden over een afstand van twintig meter. Er wordt gelet op snelheid, balans en een juiste bediening van de motor. Je maakt gebruik van een slippende koppeling. Je voetrem mag je bij deze keuze oefening ook gebruiken, maar je houdt je voeten tijdens het rijden op de voetsteunen. Voor het aangegeven richtpunt kom je tot stilstand, je mag daarbij de voor rem gebruiken.


    Afbeelding invoegen 

 
Wegrijden uit. (parkeervak)
Bij deze oefening rijd je vanuit stilstand uit een parkeervak weg. Je maakt een haakse bocht en rijdt enkele meters rechtuit.
De rijbaanbreedte is drie meter. Het belangrijkste van deze oefening is dat je gecontroleerd een scherpe bocht weet te maken, direct na het wegrijd. De examinator geeft aan in welke richting je moet wegrijden.


     Afbeelding invoegen

 

Cluster 3Uitwijkoefening (verplicht tijdens examen)
Bij de uitwijkoefening kom je met vijftig kilometer per uur aanrijden door de poort. Vijftien meter na de poort moet je vóór een denkbeeldig muurtje van pylonen naar links uitwijken. Daarna keer je weer terug naar de eigen weghelft.


     Afbeelding invoegen 


Snelle slalom
Bij de snelle slalom zijn zes pylonen opgesteld.
Deze slalom neem je bij een snelheid van minstens dertig kilometer per uur met trekkend
e motor.
Belangrijk is dat het vloeiend en gelijkmatig gebeurt en dat je vanuit de heupen stuurt. 


     Afbeelding invoegen
 
Vertragings oefening.
Bij deze oefening trek je vanuit stilstand op om snel te komen tot een snelheid van vijftig kilometer per uur.
Je rijdt dan in tenminste de derde versnelling. Na het tweede poortje rem je af tot 30 kilometer per uur en schakel je minimaal één versnelling terug. Daarna rijd je met deze snelheid een slalom om drie pylonen die acht meter uit elkaar staan. 


       Afbeelding invoegen

 
Cluster 4
Remoefeningen
Noodstop (verplicht tijdens examen). 
Je rijdt minimaal vijftig kilometer per uur. Je komt bij het poortje draai je het gas dicht, ontkoppel je direct en rem je maximaal om zo snel mogelijk tot stilstand te komen. Natuurlijk verlies je de controle over de motor niet.


     Afbeelding invoegen
    
Precisiestop
Bij de precisiestop gaat het erom dat je vlak voor het tweede poortje stilstaat. Je rijdt eerst vijftig kilometer per uur en remt beheerst als je het eerste poortje van twee pylonen passeert. Daarna moet je de motor zeventien meter verderop tot stilstand brengen.
Belangrijk is dat je gelijkmatig remt gedurende de zeventien meter, zonder dat grote correcties in remkracht nodig zijn.
Vlak voor je stilstaat, schakel je terug naar de eerste versnelling.

     Afbeelding invoegen
 
Stopproef
Naast de precisiestop kan de examinator ook nog kiezen voor de stopproef als keuze oefening. Het doel van deze oefening is dat je technisch goed en fors remt met een korte remweg. Je rijd eerst vijftig kilometer per uur en draait bij het poortje het gas dicht, remt direct met beide remmen en ontkoppelt. Je schakelt kort voordat je stilstaat terug naar de eerste versnelling.

     Afbeelding invoegen
                                            
Je leert deze allemaal. Tijdens je examen mag de examinator er naast de 4 verplichte nog 3 extra opgeven, dus je krijgt 7        bijzondere verrichtingen. Je krijgt 1 herkansing per oefening en er moeten er van de 7 oefeningen, 5 een voldoende hebben.
In b.v. cluster 1 mag je geen onvoldoende hebben, want daar staat geen andere oefening tegenover.
Verder mag je in 1 van de andere clusters geen 2x een onvoldoende hebben.
                                                            Verkeersdeelneming: A.V.D.
 
Daarna krijg je de lessen verkeersdeelneming.
Wij volgen met de Motorfiets met communicatie (portofoons). Wij maken gebruik van Instructie kaarten van de KNMV als KGI instructeur.
 
      


Om aan de lessen verkeersdeelneming te mogen beginnen heeft het CBR Motor kleding eisen gesteld:
Op het parkeerterrein
 • Je leest het kenteken van een stilstaande auto op ongeveer 25 meter afstand.
 • Als voorbereiding op de rit stelt de examinator jou enkele vragen over de motor.
 • Bijvoorbeeld over het controleren van de banden of de remmen, vloeistoffen, aandrijving, algemene controle punten .(BRAVOK)
                                                                   B.R.A.V.O.K;
Bravok staat voor:  B;Banden, Brandstof. R;Remmen. A;Accu. V;Verlichting enV; Vering. O;Olie. K;Ketting en K;Koeling.

En algemene staat motorfiets. geen lekkages (olie en of koelvloeistof) enz. 
Motor kleding eisen
 • Een goedgekeurde motorhelm.
 • Bij voorkeur oogbescherming zoals een helmvizier of bril.
 • Hoge schoenen of laarzen die de enkels bedekken en beschermen.
 • Handschoenen die de hand en pols volledig bedekken en beschermen.
 • Een broek die je benen volledig bedekt en beschermt.
 • een jas, die het bovenlichaam en de armen volledig bedekt en beschermt.
 • jas, broek, handschoenen, helm, laarzen zijn gratis te leen bij de rijschool Stroosma.
 • Beschermende kleding: jas, broek, handschoenen, helm, laarzenzijn gratis te leen bij de rijschool.
 • Bijna alle kledingmaten zijn aanwezig op de rijschool. 
We vragen je alleen om een helmmutsje (€ 7,50) te kopen, zodat de helmen hygiënisch  blijven bij het lenen van een helm .

" Bij onze rijlessen krijgt u  standaard 1 op 1 begeleiding zonder extra kosten."                                           

Hoe bereid je je voor?
Rijlessen zijn natuurlijk de belangrijkste voorbereiding op het praktijkexamen.
De motorinstructeur weet kan je vertellen wat je moet weten en kunnen voor het motorexamen voertuigbeheersing (AVB-examen) en het motorexamen verkeersdeelneming (AVD-examen). Samen kun je deze praktijkexamens motor oefenen. Je kunt ook gebruik maken van een tussentijdse toets.
 
Lees hier meer over de Tussentijdse toets
Je weet dan precies wat je te wachten staat tijdens het motorexamen verkeersdeelneming.
Je krijgt handige tips zodat je weet wat je nog kunt verbeteren voor je aankomende praktijkexamen.

De Examenrit
Hierna begint de rit van zo’n 35 minuten. De examinator rijdt in zijn eigen auto achter je aan. Naast de examinator zit je rijinstructeur, die geeft je onderweg de aanwijzingen en opdrachten via het ontvangertje (portofoon )in je helm.                                                  
De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden, en of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers.
De examinator let onder andere op:     
 • Kijkgedrag
 • Je plaats op de weg
 • Of je de verkeersregels goed toepast
 • Of je ook in het verkeer de motor beheerst
 • Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid om te laten zien wat je kunt
   
 • Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld.  
 • Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. 
 • Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
 • Direct na afloop van de rit krijg je in het CBR-examencentrum te horen of je geslaagd bent.

    

Bijzondere manoeuvres van A1 naar A2 motorexamen vanaf 19 jan. 2015Dus heb je een A1 rijbewijs, en ga je over naar A2 gaat er dit veranderen!

In dit zogeheten getrapte model moeten ze voor A2 een praktijkexamen verkeersdeelneming doen met onder meer aandacht voor voertuigbeheersing in de vorm van twee bijzondere manoeuvres.

Dus een praktijkexamen verkeersdeelneming A1 naar A2 een  motorexamen A2 zijn vier bijzondere manoeuvres mogelijk: omkeeropdracht (halve draai), parkeeropdracht (lopend achteruit parkeren), wegrijden uit (parkeer)vak en stapvoets rijden.
Per examen kiest de examinator twee van deze manoeuvres.
Voor het rechtstreekse rijbewijs A2 moet je theorie-examen, praktijkexamen voertuigbeheersing AVB en praktijkexamen        verkeersdeelneming AVD doen.

      

Rijschool Stroosma  gaat zorgvuldig met uw gegevens om , volgens de  Algemene Verordening Gegevensbescherming  en het Formulier Privacy beleid op de pagina Bestanden en Downloads staan