Hoe zit het nu , de laatste veranderingen voor de Auto rijbewijs

      Autorijbewijs pagina
  van Rijschool Stroosma uit Wintelre 
 
 B schakel in een Ford Focus    
                                                           B automaat in een Nissan Leaf 100% elektrische auto
 
Hoe haal je, je autorijbewijs:                   
Je bent 16,5 jaar en je doet mee aan 2 to Drive: zie deze pagina.  2 to drive info pagina                  
Je bent 18 jaar of ouder en je gaat praktijk rijlessen doen bij de rijschool. De theorie leer je zelf online, uit een studieboek en/of cd rom.
De rijschool kan je helpen met aanvragen van het theorie examen, zie  De theorie pagina  of je kan het zelf regelen met je digid op mijn cbr.nl.
Op dit moment kan je nog kiezen voor het oude model theorie examen of het nieuwe stijl theorie examen.
Het nieuwe theorie examen verloopt zo: ( hier de film van het CBR)  https://www.youtube.com/watch?v=VFuuIXLs-fI
 
Wanneer je, je theoriecertificaat hebt mag je gaan lessen, als je bijna klaar bent voor het examen.
Mag je een ttt ( tussentijdsetoets ) (praktijk) doen. (hier de film van het CBR)    https://www.cbr.nl/brochure.pp?id=59  
 
De tussentijdse toets (ttt) is een rijexamen op ongeveer 3/4 van de rijopleiding.
Met dit examen lijkt heel veel op een "echt" praktijkexamen dan heb je al beetje een indruk hoe het er aan toe gaat met het "echte" examen, zodat je dan minder nerveus bent. 
 
Je kunt vrijstellingen verdienen voor de bijzondere verrichtingen:
 omkeren. (omkeer opdracht)
 • parkeren. (parkeeropdracht)
 stoppen.   (stopopdracht)
 
 
Dat betekent dat de examinator je hierop tijdens het praktijkexamen niet meer beoordeelt.
Je verdient de vrijstelling alleen voor het eerstvolgende praktijkexamen.
Slaag je niet, dan moet je bij je herexamen wel weer de bijzondere verrichtingen doen.
 
De praktijk:
Wij werken met leskaarten waar bijgehouden wordt in welke fase je bent in je praktijk.
Hier wordt na iedere les ingevuld, wat je gehad hebt, waar je nog aan moet werken en wat nog moet doen.  
De tussentijdse toets (ttt) is een rijexamen op ongeveer 3/4 van de rijopleiding deze mag je doen maar is niet verplicht, hier de film van het CBR: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-LIhqaqeXUU
Voordeel hiervan is dat je al een keer examen gedaan hebt, je krijgt een aanbeveling waar je nog aan moet werken en vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen. (wanneer deze goed zijn gedaan bij de T.T.T.)
                 
                                    .     
Het praktijkexamen:
Dan wordt het tijd voor het praktijk examen. ( hier de film van het CBR)     https://youtu.be/ojccsfrIxoU                                                        

Voordat je examen doet, vragen we je om het formulier ‘Eigen verklaring’  https://youtu.be/a-AIu1lgy-A   in te vullen.
Deze eigen verklaring kost 37,80 bij het CBR aan te vragen, en de vragen gaan over je gezondheid, de rijschool kan hier ook voor zorgen.  
Het formulier ‘Zelfreflectie’.  http://www.cbr.nl/brochure/rijvaard106.pdf  Vul dit van tevoren alvast in.
Na het praktijkexamen bespreek je dit formulier met je examinator. 
Als je eerder een tussentijdse toets hebt gedaan: het adviesformulier van de tussentijdse toets.
Hierop staat of je vrijstellingen hebt. 
Als een examinator na afloop van je examenrit twijfel heeft over een bepaald examenonderdeel, kan hij het advies over dat onderdeel tijdens de toets meenemen bij de beslissing of je geslaagd bent.
Tijdens het praktijkexamen word je beoordeeld op je verkeersinzicht en zelfstandig rijden, gevaarherkenning, file rijden en milieubewust rijgedrag. De eigen verantwoordelijkheid van de beginnende bestuurder staat centraal. De volgende onderdelen maken deel uit van het examen:
  Zelfstandig route rijden.
Een kandidaat rijdt een deel van de examenrit zonder aanwijzingen van de examinator.                

 Het rijden naar een oriëntatiepunt. Het wordt een punt wat in de examenroute wordt aangegeven.

Clusteropdracht (meerdere routeopdrachten tegelijk),de clusteropdracht betreft een gedeelte

   van de route.

 Deze opdracht is beperkt in lengte en zal één of meerdere keren herhaald worden om te checken of

   de  kandidaat het heeft begrepen.
 De reeks van routeopdrachten zal bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf opdrachten.

 Het rijden met een navigatiesysteem. Het kan in principe op elk moment in het examen worden

   toegepast.

Bijzondere verrichtingen.

Het vernieuwde rijexamen kent drie bijzondere verrichtingen:

 Omkeeropdracht:        Al rijdende krijgt de kandidaat te horen dat hij de weg in tegenovergestelde

                                       richting moet gaan volgen. De kandidaat kiest zelf de plaats en de wijze

                                       waarop hij keert. Dit kan d.m.v. een halve draai, steken of een bocht achteruit.

                                       Kandidaat moet laten zien dat hij op basis van een goede inschatting van de
                                       verkeerssituatie tot een adequate oplossing komt.

 Parkeeropdracht:        De examinator kan kiezen voor een parkeeropdracht in een straat of een

                                       parkeerterrein. Hierbij krijgt de kandidaat de opdracht om de auto zo dicht

                                       mogelijk bij een opgegeven locatie te parkeren. Bijvoorbeeld de ingang van

                                       een winkelcentrum. De kandidaat bepaalt zelf hoe hij de parkeeropdracht
                                       uitvoert.

      • Stopopdracht:              De kandidaat moet zo kort mogelijk achter een ander voertuig stoppen, om

                                             aansluitend vooruitrijdend weer aan het verkeer deel te nemen. Dit kan zowel

                                             aan de linker als rechterzijde van de rijbaan. Belangrijk is dat de kandidaat

                                             een juiste inschatting heeft van de lengte van de neus van de auto.

   •  • Op een helling wegrijden.  Tijdens het examen kan tijdens de rit voorkomen dat de auto op een licht stijgende

                                         helling stil komt te staan, dit is ook een examen eis om dit goed uit te voeren zonder

                                         de auto achteruit te laten rollen. Dit telt ook mee als bijzondere verrichting en telt mee

                                         voor de examen uitslag. 

         Gevaarherkenning       De kandidaat wordt na de uitvoering van een verkeerssituatie gevraagd waarom
                                          door situatie bevraging: hij/zij dat op die manier gedaan heeft. Wat en hoe heeft de kandidaat de situatie

                                          opgelost en welke afwegingen heeft de kandidaat hierbij gemaakt?

                                          Het onderdeel wordt vòòr of na  de verkeerssituatie aangekondigd.
                                          Dit heeft dus niets te maken met het wel of niet goed uitvoeren van de verkeerstaak.
 
 

Milieubewust rijgedrag.Het nieuwe rijden

Zelfreflectie. Bestanden / Downloads  

2 to drive .  2 to drive info pagina
 

ttt tussentijdesetoets. Uitleg over div begrippen 

 

                              

 

 

 

 

  algemene voorwaarden rijschool stroosma : Algemene leverings voorwaarden . RIJSCHOOL STROOSMA.docx

  . Rijschool Stroosma  gaat zorgvuldig met uw gegevens om , volgens de  Algemene Verordening Gegevensbescherming  en het Formulier Privacy beleid op   de pagina Bestanden en Downloads staan.                                

 
                                                                     
 

 http://www.rijschoolstroosma.nl/

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 .>

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 
 
https://accounts.google.com/VE?service=analytics&c=CLbbx9zXn_qK8wEQjKWYvOXOxKryAQ&hl=nl