Motorblog - Tips & Trucs

Afbeelding invoegen

Aansprakelijkheid voorrijders, en - vrijdag 11 februari 2022

Een vergelijking tussen Nederland en Duitsland.

Motorclubs organiseren graag mooie ritten.
De ene club kiest er voor om een nette route beschrijving uit te delen.
De andere club kiest liever voor het inzetten van zogeheten ‘voorrijders’.
Voor beide systemen is wat te zeggen, maar hoe zit dat dan met de aansprakelijkheid van de club en/of voorrijder?
Verkeersspecialist Harry Beugelink onderzocht welke consequenties deze systemen voor de organiserende motorclub kunnen hebben.
Deel je routebeschrijvingen uit( als is het in een gps bestand /google maps  bestand op papier / eventueel overnachting adres) ,dan is er weinig aan de hand) .
Zeker als je bovenaan de routebeschrijving vermeldt dat men "niet verplicht is" om zich aan de aangegeven route te houden en dat men, als men dat noodzakelijk acht, daar altijd vanaf kan wijken.
In Nederland levert het rijden met zogeheten voorrijders weinig problemen op.
Althans niet voor de club in haar hoedanigheid van organisator.
  Afbeelding invoegen
Wel loopt "de voorrijder", op basis van eerdere jurisprudentie, het risico aansprakelijk te worden geacht als hij onvoldoende rekening houdt met het feit dat hij door andere motorrijders gevolgd wordt.
Maar dat is geen zaak voor de club, doch een zaak tussen de twee bij zo’n botsing betrokken motorrijders en hun verzekeringsmaatschappijen.
  
Duitsland. 
Het wordt echter anders als men met een voorrijder in Duitsland een toertocht organiseert.
Ook hier loopt de club als organisator niet direct het risico, maar is het de "voorrijderdie op grond van de Duitse wegenverkeerswet voor tal van zaken aansprakelijk gehouden kan worden.
Zo kan de voorrijder aansprakelijk worden geacht voor een ongeval dat ver achter hem in de stoet heeft plaatsgevonden.
Stel, dat de voorrijder door tien motorrijders wordt gevolgd.
Bij een kruising aangekomen is de weg voor hem vrij en hij steekt de kruising over waarop de stoet motorrijders geen voorrang heeft op het andere verkeer.
Ook nummer twee en drie kunnen zonder kleerscheuren de kruising oversteken, maar motorrijder nummer vier kan dat eigenlijk niet, doet het toch, en botst daarbij op een auto die hij eigenlijk op deze kruising voorrang had moeten verlenen.
Dan zou dit in Nederland een zaak tussen de motorrijder en de automobilist zijn en zoeken hun assuradeuren wel uit wie van hen precies de schuldige partij is.
In Duitsland is dat echter anders.
Daarom vroeg de KNMV het in Kleve gevestigde ‘Anwalts kanzlei Strick’ hoe het een en ander bij onze oosterburen precies in elkaar steekt.
  Afbeelding invoegen
 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

In paragraaf 27 van de Duitse wegenverkeerswet is namelijk bepaald dat er voor het rijden in een groep of colonne andere regels gelden dan voor het normale verkeer.
In Nederland kennen we ook het begrip colonne, maar daar valt een groep elkaar achterna rijdende motorrijders niet onder.
In Duitsland kan dit echter wel het geval zijn.
Want in lid 5 van § 27 van de Duitse wegenverkeerswet is namelijk bepaald: dat de leider van de groep verkeersdeelnemers er voor verantwoordelijk is dat de stoet zich aan de wettelijke regels houdt.
 
Daarbij is in lid 3 van deze paragraaf is bepaald dat de motorvoertuigen die in een verband of colonne samen rijden ook als zodanig herkenbaar moeten zijn.
Zijn deze motorvoertuigen niet als een bij elkaar behorende groep herkenbaar, maar rijden ze toch in een colonne, dan kan de voorrijder hierop aangesproken worden.
 
Rijdt de groep motorrijders als een herkenbare bij elkaar horende groep over de weg dan zal de voorrijder er rekening mee moeten houden dat de hele groep veilig en zonder ongelukken een kruising moet kunnen oversteken.
"Dit is geen loze kreet", want er is in het verleden al eens een voorrijder aansprakelijk gesteld voor de schade die een collega motorrijder ver achter hem opliep of veroorzaakte.
 
Kortom, er rust een vrij grote verantwoordelijkheid op de voorrijder.
Daarom is het advies van de KNMV om zeker in Duitsland niet met voorrijders een toertocht te gaan rijden.
Deel, ook als je weet dat mensen toch achter elkaar willen gaan aanrijden, altijd een routebeschrijving uit waarin een bepaling is opgenomen waaruit blijkt dat de deelnemer te allen tijde kan beslissen of hij de route nog wel of niet wil volgen.
 
Duitse Wegenverkeerswet
I. Algemeen verkeer § 27
(1) Für geschlossene Verbände gelten die für den gesamten Fahrverkehr einheitlich bestehenden Verkehrsregeln und                           Anordnungen sinngemäß.
     Mehr als 15 Radfahrer dürfen einen geschlossenen Verband bilden.
     Dann dürfen sie zu zweit nebeneinander auf der Fahrbahn fahren. Kinder- und Jugendgruppen zu Fuß müssen, soweit                     möglich, die Gehwege benutzen.
(2) Geschlossene Verbände, Leichenzüge und Prozessionen müssen, wenn ihre Länge dies erfordert, in angemessenen                       Abständen Zwischenräume für den übrigen Verkehr frei lassen; an anderen Stellen darf dieser sie nicht unterbrechen.
(3) Geschlossen ist ein Verband, wenn er für andere Verkehrsteilnehmer als solcher deutlich erkennbar ist.
     Bei Kraftfahrzeugverbänden muß dazu jedes einzelne Fahrzeug als zum Verband gehörig gekennzeichnet sein.
(4) Die seitliche Begrenzung geschlossen reitender oder zu Fuß marschierender Verbände muß, wenn nötig (§ 17 Abs. 1),                    mindestens nach vorn durch nicht blendende Leuchten mit weißem Licht, nach hinten durch Leuchten mit rotem Licht oder              gelbem Blinklicht kenntlich gemachtichern.
       Eigene Beleuchtung brauchen die Verbände nicht, wenn sie sonst ausreichend beleuchtet sind.
(5) Der Führer des Verbands hat dafür zu sorgen, daß die für geschlossene Verbände geltenden Vorschriften befolgt                 werden.
(6) Auf Brücken darf nicht im Gleichschritt marschiert werden.
 
Dit zover met betrekking tot werken met voorrijder of onbewust als voorrijder bestempeld word in landen, waar we de wetgeving niet kennen of anders is. 
Dit is is misschien ook wel het geval van een bergtraining of bochten training /clinic of hoe deze ook genoemd worden.
 
In Nederland is het duidelijk, je mag geen les/cursus /training/ clinic geven als je niet in het bezit bent van een WRM certificaat
oftewel je moet je instructie papieren hebben voor het onderdeel waar je les in geeft, en een instructie risicoverzekering hebt.

Maar hoe zit dat nu in het buitenland, de meeste die een bochten training/clinics of een andere cursus geven, zijn die nergens verantwoordelijk voor? 
 
Meestal moet hier  een  "EXONERATIEVERKLARING " door de deelnemer getekend worden, teken dit je niet mag je niet deelnemen aan een bochtentraining training/ clinic.

Exoneratiebeding ) - Wikipedia  Een exoneratiebeding of exoneratieclausule is een beding waarmee getracht wordt een wettelijke verplichting tot schadevergoeding, ontstaan door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, uit te sluiten of te beperken.

Ofte wel de organiserende partij is nergens verantwoordelijk voor? 
Maar in deze tijd, is er geen een verzekerings maatschappij die graag wil betalen.
En zal het altijd proberen te gaan claimen of proberen het ergens te gaan verhalen te claimen.
Zeker bij zwaardere ongevallen, met grote maatschappelijke gevolgen, en hoge kosten.
 
"Voorbeeld tekst" buitenland cursus/training/clinic van een organisator 

1. Voor schadegevallen en ongevallen ontstaan vóór, tijdens of na een training wijst iedere aansprakelijkheid met betrekking tot          personen-, zaakschade of anderszins af.
2. De cursist zal nimmer zijn of haar instructeur aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid.
3. De cursist is verantwoordelijk voor de door hem of haar veroorzaakte schade of ongeval, voor overtredingen van wettelijke              voorschriften, of ter plaatse geldende reglementen.
 
Regelmatig de vraag of er een extra verzekering mogelijk is om het risico op een schuiver op de desbetreffende dag te verzekeren. We hebben diverse verzekeraars nagevraagd en helaas is er tot op heden geen verzekeraar( KNMV wel dagverzekering all risk )  bij ons bekend die dit risico wil verzekeren.
Dat betekent dat het rijden op een circuit, of trainings locatie op eigen risico is.
 
Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de oefenbaan van Politie Verkeers Instituut (PVI) Lelystad, het Midland circuit in Lelystad, Raceway Venray, Circuit de Landsard in Eindhoven maar ook de grotere circuits als Zandvoort, Assen of Zolder in België.
 
Wanneer u een rijvaardigheidstraining volgt op de openbare weg dan is dit veelal wel verzekerd op de motorverzekering.
(maar of dit ook geld voor in buitenlandse trainingen?, is mij niet helemaal duidelijk, van daar de EXONERATIEVERKLARING.
 
Er zijn geen uitzonderingen op deze regels, wilt u het toch zekerheid even controleren, of eventueel afstemmen met de verzekeringsmaatschappij.
En vraag ook na voor eventuele repatriëring van motor en of deelnemer mocht er toch iets gebeuren. 

Fijn motorweekend gewenst en "rijveilig”!!! 
 
Tinus Stroosma  
Rijschool Stroosma  


Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam 11 + 11 = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >