Afbeelding invoegen Nissan Lea automaat 100% elektrische auto van rijschool Stroosma 

 

Voor het B-automaat rijbewijs krijg je les in een Nissan Leaf  en deze is voorzien van een elektromotor, airbags, airco, en navigatie, ABS, cruise controle.

                                                                                    Automaat B                 

Het praktijkexamen B 'automaat' moet worden afgelegd met een auto met automatische schakeling.

Slaagt de leerling, dan wordt automatisch een Verklaring van rijvaardigheid B met de aantekening ‘automaat’ in het centraal  rijbewijzenregister van de RDW geplaatst.

Deze beperking komt als een code op het rijbewijs te staan.

In dat geval mag de rijbewijsbezitter alleen motorvoertuigen van de categorie B met automatische schakeling besturen. 

                                                  Van automaat B naar schakel B 

Als de leerling die later alsnog een rijbewijs B zonder automaatbeperking wil verkrijgen, moet een praktijkexamen afleggen met een auto voorzien van een koppelingspedaal. Voor de aanvang van dit examen moet de leerling de onderstaande documenten aan de examinator tonen:

  • een door het CBR toegestaan identiteitsbewijs;
  • geldig Nederlands rijbewijs B ‘automaat’ of rijbewijs B ‘automaat’ waarvan de geldigheidsduur is verstreken of geldig EU-, EER- of Zwitsers rijbewijs B automaat code 78;(de hiervoor genoemde Nederlandse rijbewijzen gelden ook als geldig identiteitsbewijs).
Als de   leerling de vereiste documenten niet kan tonen of deze documenten voldoen niet aan de voorwaarden, dan gaat het examen niet door. Ook vindt dan geen terugbetaling plaats van het examengeld.
.